کوپر اندروز، بازیگر آمریکایی متولد ۱۰ مارس ۱۹۸۵ است. معروف‌ترین نقشی که بازی کرده، شخصیت جری در سریال مردگان متحرک می‌باشد.

کوپر اندروز
کوپر اندروز در فیلم‌های «شزم» و «کمینگاه دزدان» و «پیاده‌روی طولانی بیلی لین بین دو نیمه» بازی کرده است.

قبلاً رای داده اید!