اشکان رهگذر خوشبخت‌ترین آدم جهان شد!

اشکان رهگذر خوشبخت‌ترین آدم جهان شد! اشکان رهگذر، نویسنده و کارگردان و فیلم‌ساز انیمیشن، در ۳۲ سالگی نیمه گمشده خود را به خانه بخت برد و در اینستاگرامش خطاب به همسرش [پریسا کامرانی] نوشت: «من تاحالا فکر می‌کردم خوش شانس‌ترین آدم جهانم، اما امروز فهمیدم خوشبخت‌ترین آدم جهان هم هستم. تو درست‌ترین اتفاق زندگیم هستی. دوستت دارم»!
اشکان رهگذر، نویسنده و کارگردان و فیلم‌ساز انیمیشن، در ۳۲ سالگی نیمه گمشده خود را به خانه بخت برد و در اینستاگرامش خطاب به همسرش [پریسا کامرانی] نوشت:

«من تاحالا فکر می‌کردم خوش شانس‌ترین آدم جهانم، اما امروز فهمیدم خوشبخت‌ترین آدم جهان هم هستم. تو درست‌ترین اتفاق زندگیم هستی. دوستت دارم»!

اشکان رهگذر خوشبخت‌ترین آدم جهان شد! اشکان رهگذر، نویسنده و کارگردان و فیلم‌ساز انیمیشن، در ۳۲ سالگی نیمه گمشده خود را به خانه بخت برد و در اینستاگرامش خطاب به همسرش [پریسا کامرانی] نوشت: «من تاحالا فکر می‌کردم خوش شانس‌ترین آدم جهانم، اما امروز فهمیدم خوشبخت‌ترین آدم جهان هم هستم. تو درست‌ترین اتفاق زندگیم هستی. دوستت دارم»!اشکان رهگذر خوشبخت‌ترین آدم جهان شد! اشکان رهگذر، نویسنده و کارگردان و فیلم‌ساز انیمیشن، در ۳۲ سالگی نیمه گمشده خود را به خانه بخت برد و در اینستاگرامش خطاب به همسرش [پریسا کامرانی] نوشت: «من تاحالا فکر می‌کردم خوش شانس‌ترین آدم جهانم، اما امروز فهمیدم خوشبخت‌ترین آدم جهان هم هستم. تو درست‌ترین اتفاق زندگیم هستی. دوستت دارم»!

1 0