سحر زکریا: بدحالم، اما هستم!

سحر زکریا: بدحالم، اما هستم!
سحر زکریا در اینستاگرام با اشاره به وضعیت و مشکلات اقتصادی مردم نوشته: «این روزها آنقدر بد حالم برای هموطنانم که دوست ندارم پستی بگذارم فقط خواستم بدانید هستم???»

قبلاً رای داده اید!