شهره سلطانی: «همه آمده‌اند که یک روز بروند»!

شهره سلطانی، بازیگر ۴۹ ساله، اینستاگرامش را با این جمله صمد بهرنگی بروز کرده: «به گمانم ذهنیتی که آدم‌ها از خود برای هم به یادگار می‌گذارند از همه چیز بیشتر اهمیت دارد و گرنه همه آمده‌اند که یک روز بروند…»

یکی از هواخواهان شهره سلطانی نوشته: «بزنم به تخته روز به روز جونتر می‌شی» و یکی دیگه نوشته: «ماشالا چه خوشگل و جوون»، این اشاره به جوانی، اشاره غیر مستقیم به پیری این بازیگر ۴۹ ساله دارد و متاسفانه بازیگران زن زودتر از بقیه زنان پیر می‌شوند… البته پیری و پیر شدن برای شهره سلطانی مهم نیست، چون به قول خودش: «همه آمده‌اند که یک روز بروند»!

شهره سلطانی: «همه آمده‌اند که یک روز بروند»!

قبلاً رای داده اید!