فرزاد فرزین و راه رسیدن به موفقیت

فرزاد فرزین و راه رسیدن به موفقیت

فرزاد فرزین و راه رسیدن به موفقیت
فرزاد فرزین، خواننده موسیقی پاپ و بازیگر ایرانی در اینستاگرامش نوشته:

«بزرگترین مانع برای رسیدن به موفقیت تو، خودِ تو هستی. خودِ تویی كه گاهی وقتها خسته، نا أمید و بی‌انگیزه می‌شی.
راه رسیدن به موفقیت طولانی و طاقت فرساست. خودِ بی‌انگیزه و خسته‌ات رو از سَر راهت بردار تا به انتهای جاده برسی✔️👍»

قبلاً رای داده اید!