فریدون آسرایی در پارک چیتگر

فریدون آسرایی در پارک چیتگر
قرار است که امشب فریدون آسرایی در پارک چیتگر برنامه اجرا کند:
اجرا در برنامه‌ی «شب فیروزه‌ای»
امشب ( ۳۱ مردادماه ) – ساعت شروع برنامه ۲۱:۰۰
مکان اجرا: دریاچه‌ی خلیج فارس (چیتگر)
ورود برای عموم آزاد
پخش از شبکه‌ی پنج سیما

قبلاً رای داده اید!