مهسا کامیابی و کاسه داغ‌تر از آش

مهسا کامیابی، چند روز پیش عکس زیر را در اینستاگرامش منتشر کرد:

مهسا کامیابی و کاسه داغ‌تر از آش

دو روز بعدش عکس زیر را در اینستاگرامش منتشر کرد:

مهسا کامیابی و کاسه داغ‌تر از آش

و روز بعدش عکس زیر را در اینستاگرامش منتشر کرد:

مهسا کامیابی و کاسه داغ‌تر از آش

یکی از هواخواهانش به نام روژدا نوشت: «عکسات تموم شد؟؟؟»

مهسا کامیابی در جواب نوشت: «na?»

روژدا هم جواب داد: «?❤️»

بعد سر و کله کاسه داغ‌تر از آش پیدا شد و خطاب به روژدا نوشت: «یعنی چیـ عکسات تموم شدـ منظورت چیه؟ تازه گوشی اندروید و موبایل خریدی و نمیدونی با مردم چکونه باید ارتباط برقرار کنی؟؟؟؟»

روژدا هم پاسخ داد: «خفه شو کی با تو بود بی‌جنبه»!

کاسه داغ‌تر از آش نوشت: «یه سری آدم‌های احمق و کودن و حسود و بدبخت ـــــ کس مجبورت نکرده ک فالووور باشی و عکساشو نگاه کنی.»

قبلاً رای داده اید!