ویشکا آسایش صعود به قله دماوند


ویشکا آسایش به قله دماوند رفته و نوشته:
«جاتون خالى بود. هيچوقت دير نيست براى ورزش. ورزش كنيد حالش رو ببرين!
پ.ن: حالا تو ارتفاع ٥٦٧١ مترى بالا پايين نپريدين، هم نپريدين!»

ویشکا آسایش صعود به قله دماوند

قبلاً رای داده اید!