مردِ آوا درویشی!
آوا درویشی، بازیگر تئاتر و سینما و تلویزیون، در اینستاگرامش تولد مردش را تبریک گفته و نوشته:

«مردِ مَنْ
مردِ کوچک مَنْ
تولدت مبارکْ»

مرد آوا درویشی!

مرد شما چه کسی است؟

قبلاً رای داده اید!