فلور نظری: آرامش دارم، خندانم!

فلور نظری، بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون، با انتشار فیلم کوتاهی از خودش در اینستاگرام، دوستدارانش را نصیحت کرده که س‍پاس‌گزار باشند و شکرگزار، تا قوی‌تر شوند!

فلور نظری: آرامش دارم، خندانم!

فلور نظری نوشته:

«🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺸﮑﺮ.
می‌خواهم ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺪﺭﺕ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ: (ﻣﺘﺸﮑﺮﻡ)

ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻼﻣﺘﯽ؛ ﺷﺎﺩﯼ؛ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻭ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ما می‌دهد. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﭙﺎس‌گزار ﺷﺎﺩﺗﺮ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ‌.

ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺭﯾﺘﻢ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺭﺍ ﮐﻢ می‌کند.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﯾﺪ، ﺟﺴﻢ‌ﺗﺎﻥ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺏ می‌شوﺩ؛ ﻣﻐﺰ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺍﻧﺪورفین می‌کند ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ می‌کند.
ﺳﭙﺎس‌گزاری ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯽ ﻗﻮﯼ‌ﺗﺮ می‌شود.

استرس باعث کاهش گلبول‌های قرمز و سفید می‌شود و نابودی آنها را سرعت می‌بخشد، برای همین افراد استرسی زودتر ضعیف و بیمار می‌شوند زیرا توانایی مبارزه با میکروب کاهش می‌یابد.

خدا رو سپاس که ما همو داریم، اصلا بی‌دلیل با همه‌ی مشکلات و ناکامی‌ها خدایا شکرت‌، این بهتر شد.

شکر نعمت، نعمتت افزون کند!

🛑من رانندگی نمی‌کنم‌، قابل عرض به همه‌ی دلواپس‌ها 🛑»

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Official page of Felor Nazari (@felor_nazarii) on

ازمیان نظرات:
ریحانه اسکویی نوشته: «به دوربین بخندی، موهاتو اونجوری کنی، نعمتت افزون می‌شه؟😂»
فلور نظری جواب داده: «ناراحتین، نیایین صفحه‌ی من»!

ریحانه اسکویی نوشته: «من دوستون دارم ولی متن و فیلم اصلا هماهنگی نداره»!
فلور نظری جواب داده: «از نظر من دقیقا داره! آرامش دارم، خندانم و دقیقا مصداق ویدیو که خودم گرفتم هستم، شما اصلا متوجه متن نشدین!»

فلور نظری کمی جلوتر نوشته: «انرژی منفی، کامنت منفی حذف می‌شه، اصلا حوصله نداریم من و دوستان سالم و پر انرژی پیجم»

فلور نظری کمی جلوتر نوشته: «… لطفا بلاک کنید همه هر کی حرف ناجور زد»!

 

نتیجه:
حذف کردن و بلاک کردن بهتر از «متشکرم» و «سپاس‌گزار بودن» است، نه؟!

قبلاً رای داده اید!