آسیه اسدزاده و قانون سنشو ن‍پرس!

آسیه اسدزاده، بازیگر فیلم طاقباز، در اینستاگرامش نوشته:

«یه قانونی هست که می‌گن از خانم‌ها نباید سنشون رو پرسید 🤣🤣🤣

شمع علامت سوال دوای هر دردیه 🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂🎂🎂🎂🎂
ممنون از همه عزیزانم که در این جشن حضور داشتن از جمله آیلین عزیزم که این عکس و گرفت 😘»

آسیه اسدزاده و قانون سنشو ن‍پرس!

تاریخ انتشار عکس بالا ۲۵ آبان ماه ۹۷ است. آسیه اسدزاده در تاریخ ۲۷ آبان ۹۶ تصویر دیگری به عنوان روز تولدش منتشر کرده بود!

آسیه اسدزاده و قانون سنشو ن‍پرس!

عکس‌های دیگری از آسیه اسدزاده

آسیه اسدزاده و قانون سنشو ن‍پرس!

آسیه اسدزاده و شب ليله الرغايب

آسیه اسدزاده و قانون سنشو ن‍پرس!

آسیه اسدزاده تا ۱۴۰۰ با روحانی

آسیه اسدزاده و قانون سنشو ن‍پرس!

آسیه اسدزاده

قبلاً رای داده اید!