عکس سپیده علایی و سگش

عکس سپیده علایی و سگش
سپیده علایی از فرانکفورت آلمان در اینستاگرامش نوشته:

«سگ این مظلومترین باوفاترین با محبترین و همراهِ تا ابد را اینقدر آزار ندهیم!
این چشم‌ها و فقط این نگاه گویای همه داستان است.
دیشب فیلم نگاه مظلومانه سگی که با چوبی فرو رفته در پهلو شاهد تعیین سرنوشتش بود امانم را برید و باورم شد که بین غریزه و شعور بی‌شک غریزه برنده است چون جایی برای قبول رشوه و نفع شخصی و پایین بالاکردن و سنجش ندارد!
محبت ببیند دو چندان جواب می‌دهد هر چه حس کند عکس العملی مناسب برایش دارد و اما شعور که مکر و فریب و طمع و حسادت و زیادخواهی و چه و چه وچه را موجب است، غریزه خیانت و دوریی ندارد و پشتت نمی‌زند که به رویت بخندد‌.
لطف خداوند شامل حیوانات شد که در نوع خودشان کاملند و صد، هر آنچه در نهادشان به جای گذاشته شد ناب است و واقعی و بی‌عیب و نقص و هر حرکتشان بدنبال برآوردن نیازی است که نه حق خوری را بر می‌تابد و نه منجر به ظلم است و فساد‌…
و امان از ما با این شعور نسبی چه بر سر این کره خاکی و موجوداتش که امانت‌دارش بودیم آوردیم که این شد امروزمان‌…
و آن چشمهای مظلوم !!!!»

قبلاً رای داده اید!