اگر صورت سارا منجزی کمی گردتر بود!

اگر صورت سارا منجزی کمی گردتر بود!

سارا منجزی اینستاگرامش را با تصویری از خودش و جمله‌ای که در اینترنت پیدا کرده بروز کرده:
«صبور باش، هم حكمت را می‌فهمی، هم قسمت را می‌چشی، هم معجزه را می‌بینی!»

 

بنظر شما اگر صورت سارا منجزی کمی گردتر بود زیباتر نمی‌شد؟
نگید نمی‌شه! کمی صبور باشید تا علم کمی بیشتر پیشرفت کند و بشود تا که کمی صورت سارا منجزی را گردترش کند!

اگر صورت سارا منجزی کمی گردتر بود!

قبلاً رای داده اید!