مهناز افشار: هربژی کورد
مهناز افشار، با عکسی از خودش که چفیه عربی [فلسطینی] بر سر دارد و عکاس آن کورش جوان است، اینستاگرامش را بروز کرده و نوشته:
« ژیان بّه بی ژن نابی
هربژی کورد»

مهناز افشار: هربژی کورد
معنی این دو جمله کردی احتمالا این است:
«زندگی بدون زن نمی‌شه!
همیشه زنده باشی کرد!»

قبلاً رای داده اید!