چه خبر از امیر تتلو؟

چه خبر از امیر تتلو

چه خبر از امیر تتلو

چه خبر از امیر تتلو

چه خبر از امیر تتلو

در فیسبوک امیر تتلو آمده:

بیدارترین!!! می‌دونی؟!! من دنبال یه آتوام که همه چی را به هم بزنم!! همیشه!! چون این من نیستم که می‌بازم…!!!

تتلو به ایران بر می‌گردد!
آنطور که تتلو در کانال تلگرامی‌اش نوشته جمعه سوم اسفند به ایران باز می‌گردد. او از هوادارانش خواسته به فرودگاه بیایند اما «مودب، بی سر و صدا و با کلاس»!

17 2