مهسا علافر در جزیره هنگام
مهسا علافر تصویری از خود را در اینستاگرامش به اشتراک گذاشته و نوشته:
«با امیر و شیدا
جزیره هنگام»

مهسا علافر در جزیره هنگام

جزیره هنگام
جزیره هِنگام در استان هرمزگان و در نزدیکی جزیرهٔ قشم و در آب‌های خلیج فارس قرار دارد.

قبلاً رای داده اید!