مریم معصومی با عمامه و شلوار پاره
مریم معصومی، بازیگر ۳۱ ساله، تصویر بدون شرحی از خود را در اینستاگرامش منتشر کرد.

مریم معصومی با عمامه و شلوار پاره

جریان این ون فولکس واگن چیه؟

این تصویر مربوط است به رستوران «آدرس فود هال» به نشانی تهران خیابان فرشته، خیابان نیلوفر، نبش خيابان مریم، ساختمان رویال آدرس

قبلاً رای داده اید!