عکس مهدی ماهانی با پیرزن کوبایی

مهدی ماهانی در توضیح عکس زیر در اینستاگرامش نوشته:

«عکس یادگاری بعد از صحبت کردن با پیرزنی دوره گرد در کشور کوبا شهر هاوانا، که با پوشش‌ِ لباس محلی و عکس گرفتن با توریست‌ها کسب در آمد می‌‌کرد».

عکس مهدی ماهانی با پیرزن کوبایی

قبلاً رای داده اید!