رضا شریف‌نژاد در انتظار روزهای خوش

رضا شریف‌نژاد در انتظار روزهای خوش
رضا شریف‌نژاد، بازيگر، فيلمنامه نويس، مدل و کمی ورزشکار، با انتشار تصویرش در اینستاگرام نوشته:

«در انتظار روزهای خوشی که می‌آیند
حتی اگر تو نباشی!
حتی اگر من نباشم!
همچون روزهای خوشی
كه نه تو بودی و نه من!»

رضا شریف‌نژاد در انتظار روزهای خوش

قبلاً رای داده اید!