سحر قریشی و کم حجابی کنار ساحل

سحر قریشی و کم حجابی کنار ساحل

ظاهرا حجاب اجباری از یک طرف، و کم‌حجابی و کج‌حجابی و بد‌حجابی و بی‌حجابی، و تلاش برای اختیار در نوع پوشش از طرف دیگر با هم مسابقه دارند تا ببینیم زور کدام طرف می‌چربد.

سحر قریشی و کم حجابی کنار ساحل

خانمی به نام سحر بوذری در بخش نظرات اینستاگرام سحر قریشی و زیر عکس بالایی نوشته: «ما سحرا همه خوشگلیم، چیکارش می‌شه کرد دیگه»!

سحر قریشی و کم حجابی کنار ساحل
راست می‌گه؟ همه سحرها خوشگلند؟

قبلاً رای داده اید!