شهره لرستانی با کلاه

شهره صالحی لرستانی، بازیگر ۵۲ ساله تئاتر و سینما و تلویزیون، مثل خیلی دیگر از خانم‌ها دوست دارد کلاه بر سرش بگذارد!

شهره لرستانی با کلاه

شهره لرستانی با کلاه

شهره لرستانی با کلاه

شهره لرستانی با کلاه

شهره لرستانی با کلاه

شهره لرستانی با کلاه

شهره لرستانی با کلاه

قبلاً رای داده اید!