سلفی سوگل خلیق با کلاه
سوگل خلیق با گرفتن عکس کمی تیره و تار زیر در اینستاگرامش نوشته: «آینه‌ها را باید شست»، احتمالا لازم نیست ایشان تمامی آینه‌ها را بشوید، همین آینه خودشان را دستمالی بکشد کافیست تا سلفی‌های بعدی‌اش واضح‌تر باشند!

سلفی سوگل خلیق با کلاه

برچسب:
قبلاً رای داده اید!