عکس شبنم قلی‌خانی با عمامه

شبنم قلی‌خانی، عمامه بر سر، با شعری از مولانا اینستاگرامش را بروز کرده:

«ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم
دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم

گر ز داغ هجر او دردی است در دل‌های ما
ز آفتاب روی او آن درد را درمان کنیم

چون به دست ما سپارد زلف مشک افشان خویش
پیش مشک افشان او شاید که جان قربان کنیم
مولانا »

عکس شبنم قلی‌خانی با عمامه

قبلاً رای داده اید!