سلفی ماهایا پطروسیان برای تغییر حال و هوا
ماهایا پطروسیان، بازیگر ۴۹ سال، در اینستاگرامش نوشته: «بعد چندین هفته گفتم یه سلفی بگیرم بلکه حال و هوام عوض شه!…همچین چیزی هم نشد»!

سلفی ماهایا پطروسیان برای تغییر حال و هوا
ما نشنیدیم گرفتن عکس سلفی سبب می‌شود که حال و هوای آدم‌ها عوض بشود، شما اطلاع بیشتری دارید؟

قبلاً رای داده اید!