روناک یونسی همچنان با کلاه در کانادا

روناک یونسی همچنان با کلاه در کانادا

روناک یونسی که مدتی است در کشور کانادا زندگی می‌کند و فرزند دومش را همانجا بدنیا آورده است، همچنان عکس‌های کلاه بر سرش را منتشر می‌کند تا ببیند که باد به چه سمت می‌وزد!

یک عکس روسری دار هم محض اطمینان در فراز اینستاگرام گذاشته است!

روناک یونسی همچنان با کلاه در کانادا

قبلاً رای داده اید!