وقتی یگانه ظرافتی‌راحت با ترانه جنتلمن خود را تکان می‌دهد!

وقتی یگانه ظرافتی‌راحت با ترانه جنتلمن خود را تکان می‌دهد!

یگانه ظرافتی‌راحت، بازیگر ۷ ساله، که دو مجموعه تلویزیونی «محکومین» و «پنچری» بازی کرده، وقتی سر صحنه بیکار می‌شود، با آهنگ ساسی شیطونی می‌کند!

قبلاً رای داده اید!