آزاده نامداری و آنانیکه چون به خلوت می‌روند، آن کار دیگر می‌کنند*

وقتی نگار جواهریان و ستاره اسکندری آرامش آزاده نامداری را بر هم می‌زنند.

طفلک آزاده نامداری یکبار چوب بی‌حجابی‌اش در خلوت را خورد، اما این مردم بیکار و این شبکه‌های اجتماعی ول‌شده ول نمی‌کنند و هر سلبریتی دیگری هم که به خلوت برود و حجاب از سر بردارد باز پای آزاده را به میان می‌کشند، آخه پدرت خوب، مادرت خوب، دهان این طفلک که را نباید برای هر آشی سوزاند!

وقتی نگار جواهریان و ستاره اسکندری آرامش آزاده نامداری را بر هم می‌زنند.

وقتی نگار جواهریان و ستاره اسکندری آرامش آزاده نامداری را بر هم می‌زنند.

ستاره اسکندری در خلوت انس

در ضمن
سلبریتی‌های عزیز: لطفا سرتون به کار خودتون گرم باشه و برای دیگران نسخه نپیچید تا نرود آنچه بر سر خلوت رفتگان رفت!

*خلوت
منظور از خلوت، جایی است خیلی خیلی دور از شرایط و قوانین جمهوری اسلامی؛ خلوت می‌تواند در پارک‌های سوئیس باشد یا خیابان‌های کانادا یا فروشگاه‌های ترکیه…

قبلاً رای داده اید!