میثم درویشان‌پور و چالش پیری
میثم درویشان‌پور در چالش پیری شرکت کرده و تصویر پیری‌اش را در اینستاگرامش به اشتراک گذاشته و نوشته: «موی سپید را فلکم رایگان نداد… اما این اپلیکیشن (FaceApp) داد…»

میثم درویشان‌پور و چالش پیری

میثم درویشان‌پور و چالش پیری

 

چالش پیری مهناز افشار

چالش پیری مهناز افشار

 

چالش پیری حمید گودرزی

چالش پیری حمید گودرزی

 

چالش پیری ارژنگ امیرفضلی

چالش پیری ارژنگ امیرفضلی

 

الش پیری محمدرضا شیرخانلو

چالش پیری محمدرضا شیرخانلو

 

پیر نشین لطفا!

قبلاً رای داده اید!