الناز شاکردوست، کلاه بر سر، و سخنی از عشق

الناز شاکردوست، کلاه بر سر، و سخنی از عشق

روی لباس الناز شاکردوست بریده‌ای از سخن ونسان ون گوگ، نقاش هلندی، دیده می‌شود، که متن کامل‌تر آن این است:

Whoever loves much, performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.

«آن‌کس که بسیار دوست بدارد، بسیار انجام می‌دهد، و می‌تواند دستاوردهای فراوان بدست آورد، و آنچه با عشق انجام شود، سرانجام نیکی دارد!»

قبلاً رای داده اید!