عکس مهدی هاشمی و دکتر دندانپزشکش

عکس مهدی هاشمی و دکتر دندانپزشکش
تصویر از اینستاگرام دکتر رها رادفر

زندگی خصوصی بازیگران به ما مربوط نیست، نه دندان‌پزشک رفتنشان، نه ازدواج مجددشان، کاری هم به کار مهدی هاشمی، بازیگر ۷۳ ساله، و همسر دومش، مهنوش صادقی، بازیگر ۴۷ ساله نداریم و به ما مربوط نیست… اما شما اگر خواستید ازدواج کنید، سعی کنید با شریک زندگی‌تان بیش از سه چهار سالی فرق سن نداشته باشید، هر گونه شباهت و نزدیکی در سن و سال و اخلاق و شخصیت و فقر و ثروت و ظاهر و باطن و سواد و فرهنگ و تحصیلات و غیره بین شما و همسرتان می‌تواند زندگی را برای هر دوی شما قابل تحمل‌تر کند.

در ضمن، هدف‌تان شوهر کردن و به تور زدن مردهای پیر و ثروتمند نباشد، چون خوشبخت نخواهید شد!

قبلاً رای داده اید!