حدیث مدنی در وان حمام زندگی می‌کند!

حدیث مدنی، بازیگر زیبای ایرانی، با اشاره به خطرات ویروس کرونا، با انتشار تصاویر زیر در اینستاگرامش نوشته:

«دیگه کار از دست شستن گذشته
می‌خوام توی وان زندگی کنم
ما با لباس‌ می‌ریم‌ توی وان
شما چطور ؟!»

حدیث مدنی در وان حمام زندگی می‌کند!

حدیث مدنی در وان حمام زندگی می‌کند!

آپارتمان کوچک ما وان ندارد، اگر وان داشت هم با لباس آب‌تنی نمی‌کردیم، شما چطور؟

قبلاً رای داده اید!