روسری صورتی و پیرهن یقه باز کار دست بازیگر آمریکایی داد

زیارت امبر هرد [Amber Heard] بازیگر و مدل ۳۴ ساله آمریکایی از مسجدی در استانبول ترکیه موجی از انتقادات را به وجود آورد.

روسری صورتی و پیرهن یقه باز کار دست بازیگر آمریکایی داد

برخی از کاربران مسلمان شبکه‌های اجتماعی نسبت به بیرون بودن موی این بازیگر و پوششش، هنگام بازدید از مسجد، انتقاد کردند و برخی او را به خودنمایی و نمایش مد متهم کردند.

روسری صورتی و پیرهن یقه باز کار دست بازیگر آمریکایی داد

یکی از این منتقدان با فرستادن عکس زیر در توییتر خطاب به این بازیگر نوشته:
«مسجد به روی همه باز است، و کار نیکی کردید که به مسجد رفتید، اما مسجد رفتن آدابی دارد که همه زنان باید آن را اجرا کنند و فقط روسری بر سر کردن نیست، بلکه باید به جز صورت و دست‌ها تمام بدن زنان هنگام ورود به مساجد پوشیده باشد.»

روسری صورتی و پیرهن یقه باز کار دست بازیگر آمریکایی داد

قبلاً رای داده اید!