آنجلینا جولی رفته اکراین، و در آنجا سرزده رفته به یک کافه، و در کافه یه پسر بچه‌ای سرش توی موبایلش بوده و آنجلینا جولی را ندیده!

سرت را از توی گوشی بیار بیرون، شاید آنجلینا در کنارت است!

یکی نوشته: «فکر کن سرت تو گوشی باشه نفهمی آنجلینا جولی کنارت است و بعد می‌بینی کل اینترنت شده فیلم تو با آنجلینا جولی»!

به قول آقا:
«آب در کوزه و ما تشنه لبان می‌گردیم
یار در خانه و ما گرد جهان می‌گردیم»!

چی بگم از این فابینگ؟!

 

Angelina Jolie is in Lviv, Ukraine. But I really love that kid in headphones who does not care about it. from ukraine

قبلاً رای داده اید!